Autodalys. Sutaupykite laiko ir pinigų.
Peržiūrėkite pardavimo skelbimus arba gaukite autodalių užklausą.

Naudojimosi sutartis

Galioja nuo 2009 07 01.

Toliau naudodamiesi portalu „Autmo“ jūs patvirtinate, kad sutinkate su šios sutarties sąlygomis.

 • 1. Apibrėžimas
  • 1.1. Portalas – automobilių dalių pirkimo ir pardavimo skelbimai, užklausos, kainų pasiūlymai, talpinami svetainėje www.autmo.lt.
  • 1.2. Portalo valdytojas – „Varuosamees“ OÜ.
  • 1.3. Vartotojas – asmuo, kuris naudojasi Portalu. Vartotojas ir Portalo valdytojas toliau kartu vadinami šalimis.
 • 2. Portalo valdytojo teisės ir pareigos.
  • Pareigos:
  • 2.1. Padėti Vartotojui greitai ir patogiai rasti ieškomas automobilio dalis.
  • 2.2. Nuolat tobulinti Portalą.
  • 2.3. Užtikrinti Portalo pasiekiamumą ir veikimą 99 % laiko. Sutrikus Portalo funkcijoms, pašalinti trikdžius per trumpiausią protingą laikotarpį.
  • Teisės:
  • 2.4. Ištrinti pasenusią, netikslią, klaidinančią ar kitaip netinkamą informaciją.
  • 2.5. Apriboti ar panaikinti Vartotojo galimybę naudotis Portalu, jei Vartotojas anksčiau pažeidė šią Naudojimosi sutartį.
  • 2.6. Panaikinti Vartotojo registruotą paskyrą, kuria jis nesinaudojo daugiau kaip 3 metus.
  • 2.7. Keisti naudojimo sąlygas ir kainodarą, visą susijusią informaciją iš anksto paskelbiant Portale.
 • 3. Vartotojo teisės ir pareigos
  • Pareigos:
  • 3.1. Naudotis Portalu tik teisėtais tikslais ir laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, moralės normų bei geros praktikos taisyklių.
  • 3.2. Skelbti Portale tik naujausią ir tiksliausią informaciją, atnaujinti ar pašalinti pasenusius duomenis.
  • 3.3. Užtikrinti, kad skelbiamoje informacijoje (įskaitant failus, nuorodas, el. pašto adresus ir kt., bet jais neapsiribojant) nebūtų virusų, kitų kompiuterių programų ar failų, kurie gali padaryti žalos kitiems vartotojams ar Portalui.
  • Teisės:
  • 3.4. Atkreipti dėmesį į Portale skelbiamų duomenų netikslumus ir prašyti paaiškinti svarbią informaciją
 • 4. Autorių teisės
  • 4.1. Visos teisės į portalą ir visą jo turinį, įskaitant Vartotojo pateikiamus duomenis ir talpinamus pranešimus, priklauso Portalo valdytojui. Papildydami portalo turinį jūs nemokamai perleidžiate Portalo valdytojui savo vartotojo teises jūsų įdėto turinio atžvilgiu.
 • 5. Privatumas
  • 5.1. Portalo valdytojas įsipareigoja visapusiškai gerbti Vartotojo privatumą ir neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
  • 5.2. Vartotojas turi teisę įtraukti savo kontaktinę informaciją į skirtingus adresatų sąrašus.
  • 5.3. Vartotojas įsipareigoja saugoti jam priskirtą vartotojo vardą bei slaptažodį, naudojamą prisijungimui prie Portalo, ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, nebent įgaliotų trečiąjį asmenį naudoti jo vartotojo vardą ir slaptažodį prisijungimui prie Portalo.
  • 5.4. Užsiregistravęs Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Portalo valdytojui, jei pamiršo vartotojo vardą ir slaptažodį arba jie tapo žinomi tretiesiems asmenims.
 • 6. Bendrosios sąlygos
  • 6.1. Vartotojai sudaro tarpusavio pirkimo-pardavimo sutartis tiesiogiai, Portalas už jas neatsako. Visą atsakomybę už vartotojų tarpusavio sutartinių įsipareigojimų vykdymą prisiima patys vartotojai.
  • 6.2. Portalo valdytojas nėra atsakingas už vartotojų teikiamos informacijos tikslumą, įskaitant duomenis apie gaminių kokybę, kilmę ir pan.
  • 6.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
  • 6.4. Ginčai, kilę tarp Vartotojo ir Portalo valdytojo, sprendžiami Estijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.